// گزیده های معارفی / کلمات قصار

شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي به خطراندازنده دشمنان ـ‌ احياء علوم اسلامي ـ حقيقت مرگ

عنوانشعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي به خطراندازنده دشمنان ـ‌ احياء علوم اسلامي ـ حقيقت مرگ
متنشهيد حسين غفاري شمس‌آبادي / تولد: 1339 قم/ شهادت: 1361 زبيدات. آري برادران امروز جمهوري اسلامي به خاطر شعار استقلال آزادي جمهوري اسلامي كه ثمره هزاران شهيد به خون خفته است، دشمنان ما خود را در خطر جدي ديده‌اند و با تمام امكانات در نابودي اين انقلاب كمر همت بسته‌اند. بر تمام اقشار ملت واجب است كه در هرجا كه هستند ادامه‌دهنده راه شهدا و پيرو خط امام كه همان اسلام اصيل محمد(ص) است، باشند. در راه احياء علوم اسلامي از هيچ چيز وحشت نداشته باشند كه مرگ از ديدگاه اسلام نابودي نيست، بلكه دريچه‌اي است به عالم بقا.
گويندهشهيد حسين غفاري شمس‌آبادي
گويندهشهيد حسين غفاري شمس‌آبادي
منبعهزار حنجره آواز
نويسندهمحمد خامه‌يار
ناشررهپويان
محل چاپتهران
سال چاپ1383
نوبت چاپاول
جلد6
صفحه68

/// آخرین گزیده‌ها