// گزیده های معارفی / کلمات قصار

حمايت از روحانيت متعهد

عنوانحمايت از روحانيت متعهد
متنشهيد علي شكروي / تولد: 1342 قم/ شهادت: 1361 خرمشهر. مواظب باش تا فرزندانمان را به نام اسلام راستين گول نزنند و از پشتيباني و حمايت روحانيت اصيل و مبارز غافل نشو؛ زيرا كه اسلام محمد و علي نزد آنها است. مبادا دست از پشتيباني امام و ياران و روحانيت متعهد برداريد كه آن روز، روز نابودي ما مي‌باشد و از بابت اين نعمت بزرگ از خدا سپاسگزاري كنيد و اگر نكنيد در گرداب فرو مي‌رويد.
گويندهشهيد علي شكروي
گويندهشهيد علي شكروي
منبعهزار حنجره آواز
نويسندهمحمد خامه‌يار
ناشررهپويان
محل چاپتهران
سال چاپ1383
نوبت چاپاول
جلد6
صفحه129

/// آخرین گزیده‌ها