// گزیده های معارفی / کلمات قصار

ضرورت دفاع از اسلام ـ حمايت از مظلومين

عنوانضرورت دفاع از اسلام ـ حمايت از مظلومين
متنشهيد مهدي ظهوري‌فرد / تولد: 1332 قم/ شهادت: 1361 خرمشهر. اگر كسي به اسلام بد گفت، او را به حال خودش رها نكنيد، او را نصيحت كنيد. اگر كسي براي اسلام فرياد زد، او را ياري كنيد. اگر حقي از كسي پايمال شد. كمك او كنيد تا حقش را بگيرد. حق اسلام پايمال شده است، كمك به اسلام كنيد و امام را ياري كنيد.
گويندهشهيد مهدي ظهوري‌فرد
گويندهشهيد مهدي ظهوري‌فرد
منبعهزار حنجره آواز
نويسندهمحمد خامه‌يار
ناشررهپويان
محل چاپتهران
سال چاپ1383
نوبت چاپاول
جلد6
صفحه127

/// آخرین گزیده‌ها