// گزیده های معارفی / کلمات قصار

انتخاب شهادت از روي آگاهي

عنوانانتخاب شهادت از روي آگاهي
متنشهيد ميرعباس اقتداري. خدايا! تو مي‌داني كه اين راه را نه از روي جهل يا هوس و شور جواني، بلكه از روي آگاهي و عشق به تو انتخاب كرده‌ام و حاضرم در اين راه از جان و مال خويش بگذرم. اي كاش صد جان داشتم تا در طبق اخلاص مي‌نهادم و در پيشگاه تو قرباني مي‌كردم تا جهانيان بدانند كه پيرو خميني كيست!
گويندهميرعباس اقتداري
گويندهميرعباس اقتداري
منبعحديث ماندگار (گزيده‌اي از وصاياي شهداي تهران بزرگ)
نويسندهمحمدرضا رحيمي
ناشرشاهد
محل چاپتهران
سال چاپ1376
جلد2
صفحه92

/// آخرین گزیده‌ها