// گزیده های معارفی / کلمات قصار

فراموشي خدا موجب فساد در دنيا و آمادگي براي ياري دين و كمك به محرومان

عنوانفراموشي خدا موجب فساد در دنيا و آمادگي براي ياري دين و كمك به محرومان
متنشهيد دكتر مصطفي چمران / تولد: 1311 تهران / شهادت: 1360 دهلاويه. كسي كه وصيت مي‌كند آدم ساده‌اي نيست. بزرگ‌ترين مقامات علمي را گذرانده، سردي و گرمي روزگار را چشيده، از زيباترين و شديدترين عشق‌ها برخوردار شده، از درخت لذات زندگي ميوه چيده، از هرچه زيبا و دوست‌داشتني است برخوردار شده، و در اوج كمال و دارايي همه چيز خود را رها كرده و به خاطر هدفي مقدس، زندگي دردآلود و اشك‌بار، و شهادت را قبول كرده است. آري اي محبوب من، يك چنين كسي كه با تو وصيت مي‌كند...
گويندهمصطفي چمران
گويندهمصطفي چمران
منبعwww.chamran.org

/// آخرین گزیده‌ها