// گزیده های معارفی / سیره

حقيقت انتظار از ديدگاه مكتب اسلام به ويژه مذهب تشيع

عنوانحقيقت انتظار از ديدگاه مكتب اسلام به ويژه مذهب تشيع
سيرهانتظار در اسلام به ويژه مذهب تشيع عبارت است از ايمان استوار بر امامت و ولايت حضرت ولي عصر(ع) و اميد به ظهور مبارك آن واپسين حجت الهي و آغاز حكومت صالحان است انتظار فرج در واقع نوعي آمادگي است براي پاك شدن، پاك زيستن. آمادگي براي حركت مستمر و دائم توأم با خودسازي و دگرسازي و زمينه‌سازي و سرانجام آمادگي براي تهيه قوا براي شركت در نهضت عظيم حضرت مهدي(ع) كه آغاز آن ظهور حضرت و پايان آن شكست تاريكي‌ها و ظلم‌ها و نتيجه آن برپايي حكومت عدل الهي و نهضت سبز مهدوي است. مسلمانان براساس وعده‌هاي صريحي كه قرآن كريم بدان‌ها داده است عقيده دارند كه طبق قانون خلقت و سنت آفرينش،‌ تاريخ بر مبناي سنت‌هاي الهي و وعده‌هاي خدايي به پيش مي‌رود. اگر چند روزي دنيا به نفع ستمگران تمام شده ولي سرانجام حكومت مطلق جهان به دست صالحان و حق پرستان خواهد افتاد و عدالت و امنيت براساس قانون خدا در سرتاسر جهان برقرار خواهد شد.
از آيات متعدد قرآن(1) به خوبي استفاده مي‌شود كه جهان روزي را در پيش دارد كه حكومت مطلق دنيا به دست پاكان و صالحان خواهد افتاد و روزي را كه مسلمانان انتظار مي‌كشند همان روز قيام حضرت بقية الله حجة بن الحسن امام مهدي(ع) است.
پاورقي
منبعفرهنگ الفبايي مهدويت موعود نامه
نويسندهمجتبي تونه‌اي
صفحه127 و 128

/// آخرین گزیده‌ها