// گزیده های معارفی / سیره

آزمايش انسان ها در آخرالزمان و در عصر غيبت، يكي از سنت هاي الهي

عنوانآزمايش انسان ها در آخرالزمان و در عصر غيبت، يكي از سنت هاي الهي
سيرهيكي از سنت‌هاي الهي امتحان بندگان خداست، اين سنت در امت‌هاي گذشته بوده و در امت اسلامي هم جاري است. امتحان الهي براي اين است كه سعادت و شقاوت انسان از روي دليل باشد. با امتحان است كه مراتب خوبي و بدي مردم آشكار مي‌گردد و خداوند براساس آن با آنان رفتار مي‌كند. از جمله آزمايش‌ها چه براي امت‌هاي پيامبران گذشته چه بر امت رسول اكرم(ص)، موضوع غيبت اولياي الهي است. در اين برهه كه حجت الهي از ميان بندگان خدا غايب است انسان‌ها با انواع حوادث و پيش‌آمدها روبرو مي‌شوند تا ميزان ايمان و يقين آنها هر چه بيشتر معلوم گردد. در قرآن متجاوز از 20 مورد امتحان نسبت داده شده است. اين يك قانون كلي و دائمي است براي پرورش دادن و از قوه به فعل رساندن استعدادهاي نهفته اميرمومنان علي(ع) مي‌فرمايد: امتحان خدا براي آن است كه كارهاي خوب و بد كه از انسان سر مي‌زند و معرف روحيات و كمالات اوست و با آنها پاداش داده مي‌شود ظاهر شود. قرآن خود در اين باره مي‌فرمايد: با اينكه او (خداوند) به نهفته‌هاي درون انسان آگاه است وي را امتحان مي‌كند تا آنچه در درون خود دارد خالص و ظاهر گردد.(1) و اين آزمايش عمومي هم هست همه انسان‌ها اعم از انبياء واوليا و غير آنها در معرض امتحان قرار مي‌گيرند. قرآن باز مي‌فرمايد: آيا مردم گمان مي‌كنند رها مي‌شوند بدون امتحان؟ نه، بلكه همه بايد امتحان دهند.(2) طرق آزمايش مردم هم مختلف است گاهي به شر و گاهي به خيرات آزمايش مي شوند.(3) يكي از امور اين است كه در آخر الزمان انسان‌ها در غيبت امام معصوم با سخت‌ترين وقايع روبرو مي‌شوند و خطرات بسياري آنها را تهديد مي‌كند. جابر مي‌گويد: به امام باقر(ع) عرض كردم، فرج شما چه هنگام خواهد بود؟ فرمود: دور است، فرج ما پيش نخواهد آمد تا اين كه غربال شويد، باز غربال شويد و .. تا اين كه ناخالصي برود و صافي باقي بماند.(4)

پاورقي

/// آخرین گزیده‌ها