// گزیده های معارفی / شعر

توصيف آخرين ديدار و گفت‌وگوي اباعبدالله با برادرش عباس در معركه

عنوانتوصيف آخرين ديدار و گفت‌وگوي اباعبدالله با برادرش عباس در معركه
شعرتا به بالين او حسين آمد
 • مهر و مه، ديد در برابر، چشم
 • «گشت خورشيد عشق، همچو هلال»
 • ريخت بر ماه چهره، اختر، چشم
 • سَرو، استاده، نخل، افتاده
 • به تماشا، گشوده لشكر، چشم
 • گفت خواندي مرا و آمده‌ام
 • باز كن، بر من اي برادر، چشم
 • در حرم روي كن كه دوخته‌اند
 • بر رهت چند نازپرور، چشم
 • بر رُخ طفلِ چشم در راهم
 • طفل اشك است، جاري از هر چشم
 • پاسخ او چه آورم بر لب
 • ننهد در ميانه پا گر چشم
 • گويم ار نيست آب و آب‌آور
 • جاي سقاست، آب‌آور، چشم
شاعرعلي انساني
نوع شعرابياتي از قصيده
منبعآئينه ايثار
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1375
نوبت چاپدوم
صفحه215 و 216
گردآورندهمحمود شاهرخي و مشفق كاشاني

/// آخرین گزیده‌ها