// گزیده های معارفی / شعر

امام حسين(ع) و فرو ريختن بنيان ستم

عنوانامام حسين(ع) و فرو ريختن بنيان ستم
شعرخط با خون تو آغاز مي‌شود
  • از آن زمان كه تو ايستادي
  • دين راه افتاد
  • و چون فرو افتادي
  • حق برخاست
  • تو شكستي
  • و «راستي» درست شد
  • و از روانه‌ خون تو
  • بنيان ستم سست شد
شاعرعلي موسوي گرمارودي
نوع شعربخشي از شعر نو
منبعخط خون
نويسندهعلي موسوي گرمارودي
ناشركتابفروشي زوار
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
صفحه145 و 146

/// آخرین گزیده‌ها