// گزیده های معارفی / داستان

فتواي امام هادي(ع) درباره مسيحي زناكار

عنوانفتواي امام هادي(ع) درباره مسيحي زناكار
خلاصهامام هادي(ع) حكم حد مسيحي زناكار را كه پس از گرفتاري شهادتين را گفته و ادعاي اسلام آوردن كرده بود را بيان فرمود.
حكايتروزي مردي، مسيحي را كه با زني مسلمان زنا كرده بود، پيش متوكل آوردند. متوكل تصميم گرفت بر او حد شرعي جاري كند. در اين هنگام مسيحي اسلام آورد.يحي بن اكثم (قاضي القضات) گفت: اسلام آوردن او، كارهاي خلاف پيشين وي را از بين مي برد. بنابراين نبايد حد در مورد او جاري شود. بعضي از فقها گفتند: بايد سه بار در مورد او حد جاري گردد. اختلاف نظرها موجب شد متوكل موضوع را از امام هادي(ع) بپرسد. بنابراين مسئله را براي امام نوشت. امام در پاسخ نوشت: آن قدر بايد شلاق بخورد تا بميرد. يحيي بن اكثم و فقهاي ديگر با فتواي امام مخالفت كردند و گفتند: اين فتوا مدركي از آيه و روايت ندارد. متوكل، نامه ديگري به حضرت نوشت و مدرك اين فتوا را پرسيد. امام در پاسخ نوشت: هنگامي كه قهر و عذاب ما را ديدند، گفتند: به آفريدگار يكتا، ايمان آورديم و به بت ها و هر آنچه را كه شريك خدا قرار داده بوديم، كافر شديم، ولي ايمانشان هنگام ديدن خشم ما، سودي نداد... .(1)متوكل پاسخ منطقي امام را پذيرفت و دستور داد حد زنا كار مطابق فتواي حضرت اجرا گردد؛ و آن قدر او را زدند تا زير ضربات شلاق مرد.(2)امام هادي(ع) با ذكر اين آيه مباركه، آنان را متوجه كرد همچنان كه ايمان كافران، عذاب خدا را از آنان باز نداشت، اسلام آوردن اين مسيحي نيز حد را ساقط نمي كند.
پاورقي1. بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ فَلَمَّا رَأوا بَأسَنَا قالُوآ آمَنَّا بِاللهَ وَحَدهُ وَ كَفَرنا بِما كُنّا بِهِ مُشرِكينَ. فَلَم يَكُ يَنفَعهُم إِيمانُهُم لَمّا رَأوا بَأسَنَا... (غافر: 84 و 85). 2. بحارالانوار، ج 50، ص 174.
منبعداستان هاي بحار الانوار
نويسندهمحمود ناصري
ناشردارالثقلين
محل چاپقم
سال چاپ1378
جلد3
صفحه148 و 149

/// آخرین گزیده‌ها