// گزیده های معارفی / شعر

استغاثه به درگاه علي(ع)

عنواناستغاثه به درگاه علي(ع)
شعرشمع‌سان شعله‌ورم از دل پر آ‌ذر خويش
 • بعد از اين دست من و دامن چشم تر خويش
 • اشك را در صدف ديده از آن پروردم
 • كه نثار قدم دوست كنم گوهر خويش
 • فارغ از مهر و مه و اختر چرخم كه چو شمع
 • پرتوافشان شده‌ام از دل روشنگر خويش
 • عندليب چمن عشقم و در كنج قفس
 • سرِ خود مي‌كشم از درد به زير پر خويش
 • بس كه در خواب، گل روي تو را مي‌بينم
 • بوي گل مي‌شنوم هر سحر از بستر خويش
 • برف پيري ز دلم گرمي عشق تو نبرد
 • مي‌كشم شعله هنوز از دل خاكستر خويش
 • يا علي!‌ گر كه به كوي تو مرا راهي نيست
 • نااميدم مكن از خاك در قنبر خويش
شاعرمحمدعلي مجاهدي
تخلصپروانه
نوع شعرابياتي از غزل
منبعسيري در ملكوت
نويسندهمحمدعلي مجاهدي
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1383
نوبت چاپدوم
صفحه76 و 77

/// آخرین گزیده‌ها