// گزیده های معارفی / شعر

توصيه به بي‌بهره‌گان از نعمت آزادگي

عنوانتوصيه به بي‌بهره‌گان از نعمت آزادگي
شعرگر بهره‌اي از نعمت آزادگي‌ات نيست
  • باري برو و بنده ارباب نظر باش
شاعرمحمدعلي مجاهدي
تخلصپروانه
نوع شعربيتي از غزل
منبعسيري در ملكوت
نويسندهمحمدعلي مجاهدي
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1383
نوبت چاپدوم
صفحه214

/// آخرین گزیده‌ها