// گزیده های معارفی / شعر

دعا راه رفع بلاء

عنواندعا راه رفع بلاء
شعر«بِالدُّعاءِ يُسْتَدْفَعُ البَلاءُ»‌
  • بلا به واسطه دعا برطرف مي‌شود.
  • با يار وفاپيشه جفا نتوان كرد
  • ور جور كند، ترك وفا نتوان كرد
  • دستي به دعا در دل شب‌ها بردار
  • چون دفع بلا جز به دعا نتوان كرد
شاعرمحمدعلي مجاهدي
تخلصپروانه
نوع شعررباعي
منبعسيري در ملكوت
نويسندهمحمدعلي مجاهدي
ناشراسوه
محل چاپتهران ـ قم
سال چاپ1383
نوبت چاپدوم
صفحه413

/// آخرین گزیده‌ها