// گزیده های معارفی / سیره

غراء، زكيه، مرضيه و راضيه چهار لقب از القاب حضرت خديجه(س)

عنوانغراء، زكيه، مرضيه و راضيه چهار لقب از القاب حضرت خديجه(س)
سيرهيكي از لقب‌هاي حضرت خديجه(س)، آن بانوي كمال و معنويت، «غَراء»؛ يعني بلند جايگاه و پرفراز و پر معنويت است.
اين صفت در دعاي «ندبه» آمده است: «اَيْنَ ابْنُ النَّبيِّ المُصَطفي وَابْنُ عَليٍ المُرْتَضي وَابْنُ خديجَةَ الغَرّاءِ وَ ابْنُ فاطَمَةَ الكُبري».
يكي ديگر از لقب‌هاي آن حضرت، «زكيه» يا بانوي پاك منش و بالنده است.
از ديگر لقب‌هاي آن حضرت، «مرضيه» يا بانوي مورد پسند خدا است؛ چرا كه او به گونه‌اي زيست كه خدا به بهترين صورت از او خشنود گشت.
لقب ديگر آن حضرت «راضيه» يا بانوي خشنود از تدبير و تقدير حكيمانه خدا است. او بانوي گرانمايه‌اي بود كه در اوج آگاهي و آمادگي به همه فراز و نشيب‌ها و زيبايي‌ها و ناگواري‌هاي زندگي، راضي و خشنود بود و در اوجي از ايمان و اخلاص و عرفان بود كه همان را مي‌پسنديد كه خدا بپسندد.
لقب‌هاي «زكيه»، «مرضيه» و «راضيه» در زيارت‌نامه پيامبر گرامي اسلام آمده است.
«اَلسَّلامُ عَلي اَزواجِكَ الطاهِراتِ الْخَيراتِ... خُصُوصاً الصِّدِيقَةُ الطاهِرَةُ الزَّكِيَةُ الرّاضِيَةُ الْمَرضيَّةُ».(1)
پاورقي
منبعفروغ آسمان حجاز، خديجه(س)
نويسندهعلي كرمي فريدني
ناشرحاذق
سال چاپ1362
صفحه64 ـ 69

/// آخرین گزیده‌ها