// گزیده های معارفی / سیره

اسد بن عبدالعزي، جد پدري حضرت خديجه(س)، يكي از جوانمردان مكه

عنواناسد بن عبدالعزي، جد پدري حضرت خديجه(س)، يكي از جوانمردان مكه
سيرهحضرت خديجه(س) در خانداني اصيل و شرافتمند مي‌زيست. جدّ پدري او «اسد بن عبدالعزّي» است. وي از شخصيت‌هاي برجسته عصر خود بود. در تاريخ آمده است: حدود بيست سال پيش از بعثت، جمعي از شخصيت‌هاي مكه كه يكي از آنان «اسد بن عبدالعزّي» بود، براي حفظ امنيت مكه و اطراف آن، مجلسي تشكيل دادند و هم‌پيمان شدند، تا به حقوق مظلومان رسيدگي و از ظلم ستمگران جلوگيري نمايند، و چون سه نفر از اعضاي مركزي آن به نام‌هاي: فضل بن فضاله، فضل بن وداعه و فضيل بن حارث بودند، نام اين پيمان را «حلف الفضول» گذاشتند. اين پيمان در خانه «عبدالله بن جدعان» بسته شد.
پيامبر اكرم(ص) كه در آن هنگام بيست سال داشت، به اين گروه پيوست و به آن احترام شاياني مي‌نمود، و پس از بعثت فرمود: اگر اكنون نيز مرا به عضويت در آن پيمان دعوت كنند، مي‌پذيرم. و نيز فرمود: در پيماني شركت كردم كه هرگز حاضر نيستم آن را بشكنم. گرچه در عوض آن به من شتران سرخ موي حجازي بدهند.
شركت «اسد بن عبدالعزي» در اين پيمان براي حفظ حقوق مظلومان و جلوگيري از ستم ستمگران، نشان مي‌دهد كه او از خيرخواهان و خردمندان عصر خود بود و در حفظ امنيت جامعه، تلاش جدّي داشت.
منبعحضرت خديجه(س) اسطوره ايثار و مقاومت
نويسندهمحمد محمدي اشتهاردي
ناشرموسسه انتشارات نبوي
سال چاپ1377
صفحه23 و 24

/// آخرین گزیده‌ها