// گزیده های معارفی / شعر

شكايت از غيبت امام زمان(عج)

عنوانشكايت از غيبت امام زمان(عج)
شعركاشكي آه شب اثر مي‌داشت
 • شب تنهايي‌ام سحر مي‌داشت
 • كاش تا شهر آرزو، يك چند
 • مرغ جان رخصت سفر مي‌داشت
 • جان ز هجران به لب رسيد اي كاش
 • يار از چهره پرده برمي‌داشت
 • دل به خال لبش اسير آمد
 • كاش يار از دلم خبر مي‌داشت
 • نقد جاني كه بود آورديم
 • با يكي جلوه كاش برمي‌داشت
 • «واصل»‌ از بهر ديدنش مي‌داد
 • جان و دل، صد هزار اگر مي‌داشت
 • بوي گل خيزد از گِلش كه به دل
 • مهر موعود منتظر مي‌داشت
شاعرمحمد آزادگان
تخلصواصل
نوع شعرغزل
منبعخوشه‌هاي طلايي
ناشرانتشارات جمكران
محل چاپقم
نوبت چاپدوم
صفحه78 و 79
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي (پروانه)

/// آخرین گزیده‌ها