// گزیده های معارفی / شعر

مناسب وصف اعتلا و ارزش ولاي امام زمان(عج)

عنوانمناسب وصف اعتلا و ارزش ولاي امام زمان(عج)
شعراي برتر از عروج ملك اعتلاي تو
  • باشد كمال نعمت رحمان ولاي تو
شاعرمحمد آزادگان
تخلصواصل
نوع شعربيتي از غزل
منبعخوشه‌هاي طلايي
ناشرانتشارات جمكران
محل چاپقم
نوبت چاپدوم
صفحه185
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي (پروانه)

/// آخرین گزیده‌ها