// گزیده های معارفی / کلمات قصار

حقيقت معرفت و اثر حيرت در معرفت

عنوانحقيقت معرفت و اثر حيرت در معرفت
متنحقيقت معرفت، دهشت(1) است و حيرت. هر چند معرفت بر زيادت گردد، عارف اندر معرفت متحيّر(2) گردد و چون متحير گردد، از معرفت عاجز گردد.
منبعشرح‌التعرف لمذهب‌التصوف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلددوم
صفحه834

/// آخرین گزیده‌ها