// گزیده های معارفی / کلمات قصار

نتيجه راضي بودن به كار حق و راضي بودن به خواست خود

عنواننتيجه راضي بودن به كار حق و راضي بودن به خواست خود
متنهر كه راضي باشد به كرد حق، نظارۀ حق است و با حق است و هركه اختيار كند، نظارۀ خويش است و با خويشتن است و تا بنده با خويشتن است، ذرّه‏اي كشيدن بلا را طاقت ندارد و چون باحق باشد، بلاي هر دو كون(1) بكشد و باك ندارد.
منبعشرح‌التعرف لمذهب‌التصوف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد4
صفحه1312

/// آخرین گزیده‌ها