// گزیده های معارفی / کلمات قصار

معناي اخلاص.

عنوانمعناي اخلاص.
متنمعني اخلاص، انفراد(1) است كه هر چه يگانه بود و با ديگري نياميزد، خالص باشد.
منبعشرح‌التعرف لمذهب‌التصوف
نويسندهابوابراهيم مستملي بخاري
مترجم/مصححمحمد روشن
ناشراساطير
محل چاپتهران
سال چاپ1363
نوبت چاپاول
جلد3
صفحه1283

/// آخرین گزیده‌ها