// گزیده های معارفی / شعر

وصف ظهور حضرت مهدي و تاثير آن در نظام هستي

عنوانوصف ظهور حضرت مهدي و تاثير آن در نظام هستي
شعرآفاق همچو روضه رضوان كند ز مهر
 • روزي كه پرده برفكَند از مه‌لقا
 • خورشيد مُنكسف شود و ماه مُنخسف
 • چون پرده برگشايد از آن چهر دلربا
 • روزي كه بر كف آرد آن تيغ حيدري
 • جبريل برفرازد بر فرق او لوا
 • از عدل و داد پر كند آن گونه روي خاك
 • كز شير شر ره شير خورند آهوان غذا
 • بي‌حكم او نبارد از آسمان مَطَر
 • بي‌امر او نرويد از خاكدان، گيا
 • آن متّكي به تكيه‌گه لامكان كه هست
 • عرش برينش تكيه‌گه مهر، متّكا
 • از امر او بتابد در آسمان نجوم
 • از حكم او بگردد گِرد زمين سما
شاعرميرزا ابوالقاسم محمد نصير اصفهاني
تخلصطرب
نوع شعربخشي از قصيده
منبعخوشه‌هاي طلايي
ناشرانتشارات جمكران
محل چاپقم
نوبت چاپدوم
صفحه210
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي (پروانه)

/// آخرین گزیده‌ها