// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف حسن جمال حضرت مهدي(عج)

عنواندر توصيف حسن جمال حضرت مهدي(عج)
شعربر كمال صنع خويش، حق تبارك الله گفت
  • چون تو را به حُسن آراست، ربّ نوع انساني
شاعرمهدي الهي قمشه‌اي
نوع شعربيتي از قصيده
منبعخوشه‌هاي طلايي
ناشرانتشارات جمكران
محل چاپقم
نوبت چاپدوم
صفحه399
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي (پروانه)

/// آخرین گزیده‌ها