// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف ولادت امام زمان(عج)

عنواندر توصيف ولادت امام زمان(عج)
شعراز مشرق ولايت، سر زد مهي منوّر كز نور ماه رويش، شد مهر نور گستر رخشنده آفتابي شد نور گستر امروز كز پرتو جمالش، خورشيد شد منوّر گرديد تا درخشان، اين آفتاب رخشان بر بام آسمانش اقبال بر زد اختر از گلشن نبوّت تا شد شكفته اين گل از طيب مقدم او، آفاق شد معطّر خرّم ز مقدم او گرديد جان احمد روشن ز طلعت او گرديد چشم حيدر چون مشتري كه تابد بر آسمان سحرگاه گاه سحر درخشيد آن ماه مهرپرور از بوستان نرجس اين گل چو خنده زن شد از شرم روي او گل در غنچه شد مُسَتّر بر فرش تا قدم زد آن شاه عرش كرسي از فرّ مقدمش فرش از عرش گشت برتر شد سرّ (كُنتُ كنزاً) امروز آشكارا كامد به عرصه خاك از بطن پاك مادر ياللعجب چه روزي است روز ولادت او كايام يافت رونق،‌ آفاق جست زيور شاهي كه انبيا را او هست مير و سالار شاهي كه اوليا را او هست شاه و سرور شاهي كه دست عدلش بر كند ظلم را بيخ شاهي كه تيغ تيزش افكند فتنه را سر شاهي كه در سپاهش عيسي بود سپهدار شاهي كه بر جنابش موسي بود ثناگر
شاعرميرزا ابوالقاسم محمد نصير اصفهاني
تخلصطرب
نوع شعرابياتي از قصيده
منبعخوشه‌هاي طلايي
ناشرمسجد مقدس جمكران
محل چاپقم
نوبت چاپدوم
صفحه306 و 307
گردآورندهمحمدعلي مجاهدي (پروانه)

/// آخرین گزیده‌ها