// گزیده های معارفی / سیره

سيره فاطمه عليهاالسلام در برخورد با فرزندان

عنوانسيره فاطمه عليهاالسلام در برخورد با فرزندان
سيرهاز شواهد تاريخي مي‌توان دريافت كه حضرت فاطمه زهرا(س) در زمينه پرورش صحيح فرزندان و تربيت صحيح و مناسب آنان سعي و اهتمام ويژه‌اي مبذول مي‌داشت و در اين جهت از شيوه‌ها و روش‌هاي متفاوتي نيز بهره مي‌گرفت. از آن جمله مي‌توان به اشعار زيبايي كه در حين بازي كودكانه با فرزندانش مي‌سرود ياد كرد كه آن حضرت در ضمن اين جملات علاوه بر انجام بازي هاي شاد و كودكانه مفاهيم رواني ـ اخلاقي ويژه‌اي را به آنان مي‌آموخت چنان كه خطاب به امام حسن(ع) مي‌فرمود:
اَشبِه اباك يا حسن واخلع عنِ الحقِ الرَّسَن
واعبُد الهاً ذالمنن ولا توالي ذالاحسن
فرزندم حسن! مانند پدرت باش و ريسمان ظلم را از گردن حق جدا كن و خداوندي را كه صاحب نعمت‌هاي بي‌شمار است بپرست و بكوش كه هرگز با صاحبان ظلم و تيره دلان مراوده و دوستي نكني.(1)
در عين حال نسبت به انجام وظايف مربوط به فرزندان و تعهد مسئوليت آنان چنان اهتمام مي‌ورزيد كه وقتي شخصي چون بلال جهت كاستن از بار سنگين وظايف خانه به او پيشنهاد همكاري مي‌داد وي تعهد امور فرزندان را شخصاً به عهده مي‌گرفت و ديگر امور خانه را به وي واگذار مي‌كرد.(2)
در عين حال توجه به عدم تبعيض در رفتار با كودكان و نيز انجام بازي ها و مسابقات كودكانه در ميان آنان از روشهايي بود كه در تربيت فرزندان خويش از آنان بهره مي‌گرفت.(3)
پاورقي
منبعاقتباس از منابع

/// آخرین گزیده‌ها