// گزیده های معارفی / سیره

عبادت و بندگي امام صادق(ع) در برابر خدا

عنوانعبادت و بندگي امام صادق(ع) در برابر خدا
سيرهمالك بن انس فقيه معروف مدينه سالي در سفر حج همراه امام صادق(ع) بود، به ميقات رسيدند و هنگام پوشيدن لباس احرام و تلبيه گفتن يعني ذكر معروف «لبيك اللهم لبيك» رسيد. ديگران طبق معمول اين ذكر را به زبان آوردند و گفتند. مالك بن انس متوجه امام صادق شد، ديد حال امام منقلب است، همين كه مي‌خواهد اين ذكر را بر زبان آورد هيجاني به امام دست مي‌دهد و صدا در گلويش مي‌شكند و چنان كنترل اعصاب خويش را از دست مي‌دهد كه مي‌خواهد بي‌اختيار از مركب به زمين بيفتد. مالك جلو آمد و گفت: يابن رسول الله! چاره‌اي نيست، هر طور هست اين ذكر را بگوييد امام فرمود:
اي پسر ابي عامر! چگونه جسارت بورزم و به خود جرئت بدهم كه لبيك بگويم؟ لبيك گفتن به معناي اين است كه خدايا تو مرا به آنچه مي‌خواني، با كمال سرعت اجابت مي‌كنم و همواره آماده به خدمتم. با چه اطميناني با خداي خود اين طور گستاخي كنم و خود را بنده آماده به خدمت معرفي كنم؟ اگر در جوابم گفته شود «لا لبيك» آن وقت چه كار كنم؟
منبعداستان راستان
نويسندهشهيد مرتضي مطهري
ناشرصدرا
سال چاپ1378
جلد1
صفحه136

/// آخرین گزیده‌ها