// گزیده های معارفی / سیره

علم امام صادق(ع) نسبت به حوادث آينده و پاسخ او به ابومسلم خراساني

عنوانعلم امام صادق(ع) نسبت به حوادث آينده و پاسخ او به ابومسلم خراساني
سيرهامامان معصوم ما از وقايع گذشته و آينده باخبر بوده و گاهي نيز اين علم خود را براي مردم ظاهر مي‌كردند. از جمله آنكه ابومسلم خراساني به نزد امام صادق(ع) آمد و پنهاني به گفت ‌و گو نشست. در اين گفت‌و‌گوها ابومسلم از يك قيام و انقلاب بر عليه بني مروان كه پس مانده‌هاي بني اميه هستند خبري داد و مي‌گفت كه من مردم را به سوي تو مي‌خوانم و آنها حاضرند كه براي به حكومت رسيدن شما قيام كنند. او امام را ترغيب به اين كار مي‌كرد و از جمعيت زياد پشتيباني كننده دَم مي‌زد.
امام(ع) در جواب او اين گونه فرمود: اي ابومسلم آنچه كه تو مي‌خواهي اتفاق نخواهد افتاد. حكومت بازيچه دست فرزندان عباس خواهد بود. ابومسلم از امام صادق(ع) نااميد شد و به طرف عبدالله بن الحسن رفت. عبدالله فريفته شد و خويشان خود را جمع كرد و با آنان به مشورت پرداخت. يكي از كساني كه براي مشورت دعوت شدند امام صادق(ع) بود. از قضا در آن جلسه سفاح كه بعدها اولين خليفه عباسي و منصور كه دومين خليفه عباسي شدند، حاضر بودند. گفتگوها شروع شد، زماني كه نوبت به امام صادق(ع) رسيد دست بر شانه سفاح زد و فرمود: آنچه را كه شما مي‌خواهيد رخ نخواهد داد حكومت از آن اين فرد (سفاح) خواهد بود بعد بر شانه منصور دست زد و فرمود: حكومت بازيچه دست فرزندان اين فرد خواهد بود. در اينجا بود كه امام جلسه را ترك كردند.
آينده، پيشگويي هاي امام را تأييد كرد و خاندان عبدالله بن الحسن كاري از پيش نبردند، سفاح به حكومت رسيد و بعد از او منصور عهده‌دار خلافت شد و امثال ابومسلم جزء اولين قربانيان اين جريان گشتند.
منبعالامام الصادق(ع)
نويسندهمحمد حسين مظفر
ناشرموسسه نشر اسلامي
سال چاپ1421
جلد1
صفحه256

/// آخرین گزیده‌ها