// گزیده های معارفی / سیره

نهضت علمي و فرهنگي امام صادق(ع) و تربيت شاگردان بزرگ و برجسته

عنواننهضت علمي و فرهنگي امام صادق(ع) و تربيت شاگردان بزرگ و برجسته
سيرهعصر امام صادق(ع) عصر برخورد انديشه‌ها و پيدايش فِرق و مذاهب مختلف نيز بود. در اثر برخورد مسلمين با عقايد و آراي اهل كتاب و نيز دانشمندان يونان شبهات و اشكالات گوناگوني پديد آمده بود.
در آن زمان فرقه‌هايي همچون: معتزله، جبريه، مرجئه، غلات، زنادقه، مشبهه، متصوفه، مجسمه، تناسخيه و امثال اينها پديد آمده بودند كه هر كدام عقايد خود را ترويج مي‌كردند.
از اين گذشته در زمينه هر يك از علوم اسلامي نيز در ميان دانشمندان آن علم اختلاف نظر پديد مي‌آمد، مثلاً در علم قرائت قرآن، تفسير، حديث، فقه و علم كلام بحث‌ها و مناقشات داغي در مي‌گرفت و هر كس به نحوي نظر مي‌داد و از عقيده‌اي طرفداري مي‌كرد. امام صادق(ع) با توجه به فرصت مناسب سياسي كه به وجود آمده بود و با ملاحظه نياز شديد جامعه و آمادگي زمينه اجتماعي، دنباله نهضت علمي و فرهنگي پدرش امام باقر(ع) را گرفت و حوزه وسيع علمي و دانشگاه بزرگي به وجود آورد و در رشته‌هاي مختلف علوم عقلي و نقلي آن روز شاگردان بزرگ و برجسته‌اي همچون هشام بن حكم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، هشام بن سالم، مومن طاق، مفضل بن عمر، جابر بن حيان و... تربيت كرد كه تعداد آنها را بالغ بر چهار هزار نفر نوشته‌اند.
منبعسيره پيشوايان
نويسندهمهدي پيشوايي
ناشرموسسه امام صادق
سال چاپ1374
صفحه355 و 356

/// آخرین گزیده‌ها