// گزیده های معارفی / سیره

ديدگاه امام صادق(ع) درباره آداب مستحبي هنگام فرزنددار شدن

عنوانديدگاه امام صادق(ع) درباره آداب مستحبي هنگام فرزنددار شدن
سيرهطبق فرمايشات امام صادق(ع) و برخي ديگر از معصومين(ع) وقتي كه فرزندي براي انسان متولد مي‌شود پدر و مادر مسلمان با تشكر از درگاه خداوند متعال خوب است، بعضي از مستحبات را براي فرزند خود بجا آورد. اول آنكه در گوش راست فرزند اذان و در گوش چپ او اقامه گويد. دوم آنكه هر گاه توانايي مالي داشت يك گوسفند براي فرزند خود عقيقه نمايد. يعني گوسفندي را ذبح كرده و با آداب خاصي آن را در بين ديگران تقسيم نمايد و پدر و مادر فرزند از آن هيچ نخورند. سوم آنكه در كام فرزند از تربت ابا عبدالله الحسين(ع) شهيد مظلوم كربلا مقدار اندكي بريزد. البته خوردن خاك در شريعت اسلام حرام است مگر اندكي از تربت امام حسين(ع) كه به جهت شفا خورده شود. رعايت اين آداب براي يك خانواده مسلمان به‌پا داشتن آداب اسلامي ‌بوده و فرزند را از همان ابتدا با خداوند متعال و ائمه الهي آشنا كرده است.
منبعالحكم الزاهرة
نويسندهعليرضا صابري يزدي
ناشردفتر انتشارات اسلامي
سال چاپ1363
جلد1
صفحه356

/// آخرین گزیده‌ها