// گزیده های معارفی / سیره

ديدگاه امام صادق(ع) درباره گذشت از خطاي ديگران

عنوانديدگاه امام صادق(ع) درباره گذشت از خطاي ديگران
سيرهزندگي اجتماعي همراه با اصطكاك و تعارضات است و در اين بين افراد از يكديگر دلگير مي‌شوند و احياناً كينه يكديگر را به دل مي‌گيرند. حال وظيفه يك انسان مومن و مواظب بر خويش چيست؟ انساني كه مرتكب گناه و خطايي گشته بايد شجاعت و سعه صدر در عذرخواهي داشته باشد. عذرخواهي هر چند كه بر نفس سنگين است، ولي به واسطه خطايي كه مرتكب شده‌ايم بايد آن را جبران كنيم و عذرخواهي اولين قدم براي جبران حقوق ضايع شده مردم است. شايد شما نيز در اتوبوس يا خيابان با افرادي برخورد كرده باشيد كه در يك حادثه كوچك و بي‌اهميت كه مي‌شود با يك عذرخواهي مشكل را برطرف كرد، بر اثر لجاجت و خودبزرگ‌بيني، آن برخورد كوچك را تبديل به يك نزاع و درگيري نموده و خساراتي را بر خود و ديگران وارد مي‌نمايند.
از طرف ديگر عفو كردن و گذشتن از خطاي ايشان و پذيرش عذر آنان خود يكي از محاسن اخلاقي و از آداب معاشرت جمعي است. اگر قرار باشد كه همه از تماس حقوق خود به سختي دفاع كنند و از هيچ لغزشي و خطايي گذشت ننمايند زندگي بسيار سخت و تلخ خواهد شد و روح صفا و صميميت از بين رفته و يك جامعه خشك و متلاشي و بريده از يكديگر به وجود خواهد آمد.
امام صادق(ع) مي فرمايند: في وصية النبي(ص) لِعَليٍّ(ع): ياعلي من لم يقبل من متنصل عذراً صادقاً كان او كاذباً لم ينل شفاعتي؛ در سفارشي كه پيامبر معظم اسلام به اميرالمومنين(ع) فرموده، آمده است: اي علي(ع) كسي كه عذر خواهي فرد را كه مي گويد من اين كار را نكرده ام، راستگو يا درغگو، قبول نكند به شفاعت من نخواهد رسيد.
همچنين امام صادق(ع) فرمود: العفو عند القدرة من سنن المرسلين و المتقين؛ گذشت از خطاهاي مردم در زماني كه انسان توان انتقام كشيدن را دارد از سنت و روش پيامبران و انسان هاي باتقواست.
منبعوسائل الشيعه
نويسندهشيخ حر عاملي
ناشركتابفروشي اسلاميه
جلد8
صفحه553

/// آخرین گزیده‌ها