// گزیده های معارفی / سیره

ديدگاه امام صادق(ع) درباره لزوم كنترل زبان و گفتار

عنوانديدگاه امام صادق(ع) درباره لزوم كنترل زبان و گفتار
سيرهزبان و حركات آن، بيانگر شخصيت دروني افراد است. در حقيقت زبان، پنجره‌اي است از وجود ما به عالم خارج كه ديگران از راه آن در مورد شخصيت ما قضاوت خواهند نمود. به همين دليل مادامي‌كه لب به سخن نگشوده باشيم ديگران از قضاوت پيرامون ما ناتوان خواهند بود.
از طرف ديگر زبان و كلماتي كه از دهان ما خارج مي‌شوند در سرنوشت و آينده ما بسيار موثر است. چه بسيار افرادي كه كنترلي بر زبان خود ندارند و آن را به راحتي آلوده به گناهان مي‌كنند. متأسفانه دايره عمل زبان و طيف عملكرد او فوق العاده وسيع است و ده‌ها نوع گناه از او سر مي‌زند همچنان كه مي‌تواند منشاء خيرات بسيار باشد به همين دليل انسان يا بايد خير بگويد و يا آنكه ساكت شود. شايد سزاوارترين چيز به زنداني شدن، زبان باشد. امام صادق(ع) فرموده‌اند كه رسول الله(ص) فرمودند: ان علي لسان كل قائل رقيباً فليتق الله العبد و لينظر ما يقول؛ قطعاً بر زبان هر گوينده‌اي نگهباني هست، پس بنده بايد تقواي الهي را رعايت كند و به آنچه كه مي‌گويد نظر بيفكند.
چه خوب است كه قبل از حرف زدن كمي ‌بينديشيم و توجه كنيم كه اين سخن ما چه بازتاب هايي ممكن است داشته باشد در اين صورت قطعاً بسيار كمتر سخن خواهيم گفت. البته حفظ زبان كاري است بس مشكل و نياز به جهاد با نفس و ممارست فراوان دارد. در برخورد با يك امر ناملايم، آن زمان كه عصباني شده‌ايم اولين كاري كه به راحتي انجام مي‌شود. ناسزا گفتن، فحاشي،‌ غيبت و... است، كلماتي كه هر كدام گناهي بزرگ محسوب مي‌شود و فراركردن از تبعات آن بسيار مشكل خواهد بود. زبان همانند حيوان درنده‌اي است كه اگر كنترل نشود به همه حمله خواهد كرد. اگر مي‌خواهيم در دنيا و آخرت راحت باشيم و ايمان خود را حفظ نماييم چاره‌اي جز حساب شده حرف زدن نداريم.
منبعبحارالانوار
نويسندهعلامه مجلسي
ناشركتابفروشي اسلاميه
سال چاپ1374
جلد71
صفحه277

/// آخرین گزیده‌ها