// گزیده های معارفی / سیره

ديدگاه امام صادق(ع) درباره آثار منفي دروغ

عنوانديدگاه امام صادق(ع) درباره آثار منفي دروغ
سيرهاز زشت‌ترين گنا‌هان دروغ گفتن است. دروغ آثار فردي و اجتماعي دارد كه عبارتند از:
1. دروغ گفتن باعث مي‌شود شخص دروغگو در نزد مردم بي‌اعتبار گشته و شخصيت و موقعيت خود را از دست دهد.
2. دروغگويي باعث خجالت و سرافكندگي شخص دروغگو در بين مردم مي‌گردد.
3. رواج دروغ در بين مردم باعث از بين رفتن اعتماد عمومي‌گشته و معاملات و قراردادها را با مشكلات جدي روبه رو مي‌سازد. اعتماد به افراد جامعه از سرمايه‌هاي معنوي عظيم هر جامعه است كه دروغگويي آن را از بين مي‌برد.
امام صادق(ع) فرمودند: قال عيسي بن مريم صلوات الله عليه: من كَثُر كِذبه ذَهَب بهائه؛ عيسي بن مريم گفت: هر كس كه دروغگويي او زياد شود ارزش خود را در جامعه از دست مي‌دهد.
علاوه بر آثار زشت دنيوي، دروغ آثار زيانبار آخرتي نيز دارد. در فرهنگ اسلامي ‌دروغگويي از شراب خواري بدتر است و فرد دروغگو فاقد ايمان معرفي شده كه تفكر پيرامون اين گفته‌ها انسان را به وحشت مي‌اندازد كه چطور دروغ سرمايه حقيقي انسان براي جهان آخرت يعني ايمان را ازبين مي برد و آينده انسان را تباه مي‌سازد. رهبران ديني مسلمانان را حتي از دروغ گفتن به صورت شوخي نيز برحذر داشته‌اند، چرا كه اگر زبان در شوخي نيز عادت به دروغ گويي پيدا كرد به طور جدي نيز دروغ خواهد گفت.
البته در مواردي كه قصد اصلاح بين مؤمنين باشد و يا آنكه در هنگام جنگ دروغ گفتن ضرورت پيدا كند، گفتن دروغ حرام نخواهد بود.
منبعبحارالانوار
نويسندهعلامه مجلسي
ناشركتابفروشي اسلاميه
سال چاپ1374
جلد72
صفحه250

/// آخرین گزیده‌ها