// گزیده های معارفی / روایت

خوار كننده بودن دنيا

عنوان خوار كننده بودن دنيا
حديث اَلدُّنْيا تُذِلُّ.
ترجمه دنيا، (آدمي را) خوار مي‌سازد.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعغُرَرُالحِكَم وَ دُرَرُالكَلِم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
تحقيقسيد جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوّم
صفحهح 3

/// آخرین گزیده‌ها