// گزیده های معارفی / روایت

خردمند بودن مخالفت‌كننده با هواي نفس براي اطاعت پروردگار

عنوان خردمند بودن مخالفت‌كننده با هواي نفس براي اطاعت پروردگار
حديث اَلْعَاقِلُ مَنْ عَصَي هَوَاهُ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ.
ترجمه خردمند آن است كه در مسير اطاعت پروردگار، هواي نفس را نافرماني كند.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعغررالحكم و دررالكلم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوّم
صفحهح 1747

/// آخرین گزیده‌ها