// گزیده های معارفی / روایت

روزي‌ها به دست خداوند

عنوان روزي‌ها به دست خداوند
حديث لايَمِلكُ إمساكَ الْأَرزاقِ و إدرارَها اِلَّا الرَّزّاقُ.
ترجمه جز خداوند روزي دهنده هيچ كس نمي‌تواند روزي‌ها را باز دارد يا جاري كند.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعغررالحكم و دررالكلم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوّم
صفحهح 10838

/// آخرین گزیده‌ها