// گزیده های معارفی / شعر

از كم و بيش جهان مرنج، كه دانا پا به سر گيرودارِ سود و زيان زد

عنوانسفارش بر تحمل سختی های روزگار
شعراز كم و بيش جهان مرنج، كه دانا پا به سر گيرودارِ سود و زيان زد
شاعرفريدون مشيري
نوع شعربيتي از غزل
منبعبازتاب نفس صبحدمان
محل چاپتهران
سال چاپبهار 1386
نوبت چاپپنجم
جلد2
صفحه1053

/// آخرین گزیده‌ها