// گزیده های معارفی / شعر

آفات دنيا و گرفتاري انسان در هوا و هوس

عنوانآفات دنيا و گرفتاري انسان در هوا و هوس
شعرگرفتار عُقاب آرزويي
  • اسير پنجه باز هوايي
  • كمينگاه پلنگ است اين چراگاه
  • تو همچون برّه، غافل در چرايي
  • سرانجام اژدهاي توست گيتي
  • تو آخر طعمه اين اژدهايي
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعرابياتي از قصيده
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپ7
صفحه15

/// آخرین گزیده‌ها