// گزیده های معارفی / روایت

دور افكندن تكلفات

عنوان دور افكندن تكلفات
حديث أَهْنَي الْعَيْشِ، اطِّرَاحُ الْكُلَفِ.
ترجمه گواراترين زندگي، دور افكندن تكلفات است.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعغُرَرُالحِكَم وَ دُرَرُالكَلِم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
تحقيقسيد جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوّم
صفحهح 2964

/// آخرین گزیده‌ها