// گزیده های معارفی / شعر

مذمت هوس و گناه چشم

عنوانمذمت هوس و گناه چشم
شعربه رهنمايي چشم اين ره خطا رفتم
  • گناه ديده من بود اين خطاكاري
شاعرپروين اعتصامي
نوع شعرتك بيتي
منبعديوان پروين اعتصامي
ناشرايران زمين
محل چاپتهران
سال چاپ1379
نوبت چاپهفتم
صفحه308

/// آخرین گزیده‌ها