// گزیده های معارفی / شعر

طلب عنايت از حق و تأثير ديدار معشوق

عنوانطلب عنايت از حضرت حق
شعرساقي قدحي در ده، از خود بستان ما را مستانه بگو رمزي، بگشاي معما را ظلمتكده عاشق،‌ زان چهره منوّر كن تا چند به روز آرم، تاريكي شب‌ها را؟ از غنچه لب بگشاي، با مرده‌دلان حرفي يك ره به دم احيا كن اعجاز مسيحا را چون سايه به خاك افتد، تب لرزه بر اندامش گر سرو چمن بيند، آن قامت رعنا را
شاعرحزين لاهيجي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان حزين لاهيجي
نويسندهمحمد علي حزين لاهيجي
ناشرسايه
محل چاپتهران
سال چاپ1384
نوبت چاپسوم
صفحه202
گردآورندهذبيح‌الله صاحبكار

/// آخرین گزیده‌ها