// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف حال عاشقان حقّ

عنواندر توصيف حال عاشقان حقّ
شعرعاري بود از عكس خودي آينه ما
  • آتش به دل و جان زده غيرت عشقيم
  • كس را نرسد در حق ما ردّ و قبولي
  • ما گر بد، اگر نيك، كه از حضرت عشقيم
  • بيرون نتوانيم شد از كوي محبت
  • پروانه‌صفت سوخته خلوت عشقيم
  • نبوَد خطر از برق فنا حاصل ما را
  • ما خود دل و دين باخته همت عشقيم
شاعرحزين لاهيجي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان حزين لاهيجي
نويسندهمحمد علي حزين لاهيجي
ناشرسايه
محل چاپتهران
سال چاپ1384
نوبت چاپسوم
صفحه469
گردآورندهذبيح‌الله صاحبكار

/// آخرین گزیده‌ها