// گزیده های معارفی / شعر

در توصيف تمناي وصال و حسرت ديدار دوست

عنواندر توصيف تمناي وصال و حسرت ديدار دوست
شعرساقيا رخ بنما تا همه از كار شويم
  • آنقدر «مي» به قدح ريز كه سرشار شويم
  • خبر از وضع جهان مرده‌دلي مي‌آرد
  • مصلحت نيست در اين مرحله هشيار شويم
  • نشكند باده گلرنگ خماري كه مراست
  • اي خوش آن روز كه مست از مي ديدار شويم
شاعرحزين لاهيجي
نوع شعرابياتي از غزل
منبعديوان حزين لاهيجي
نويسندهمحمد علي حزين لاهيجي
ناشرسايه
محل چاپتهران
سال چاپ1384
نوبت چاپسوم
صفحه470
گردآورندهذبيح‌الله صاحبكار

/// آخرین گزیده‌ها