// گزیده های معارفی / شعر

آثار رضايت خدا

عنوانآثار رضايت خدا
شعر
چه غم ز بود و نبودم، اگر رضاي تو رفت كه با رضاي تو آيد، فراغ بود و نبود!
شاعراستاد شهريار
نوع شعربيتي از قصيده
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد2
صفحه982

/// آخرین گزیده‌ها