// گزیده های معارفی / شعر

تعجيل در توبه

عنوانتعجيل در توبه
شعر
ترسَمَت فرصت توفيق به فردا ندهند باري امروز كن آن توبه كه طوق فرداست
شاعراستاد شهريار
نوع شعربيتي از غزل
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد2
صفحه1140

/// آخرین گزیده‌ها