// گزیده های معارفی / شعر

آثار جهاد در ركاب امام مهدي(عج)

عنوانآثار جهاد در ركاب امام مهدي(عج)
شعر
به تعجيل جهاد اندر ركاب نايب مهدي(عج) بگو (مهدي بيا) آري فرج هم مي‌كند تعجيل
دگر از نقص حيوانيّت، انسان مي‌شود آزاد! كه انسانيّت از فرهنگ قرآن مي‌شود تكميل
شاعراستاد شهريار
نوع شعرابياتي از قصيده
منبعديوان شهريار
ناشرزرين و نگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد3
صفحه242

/// آخرین گزیده‌ها