// گزیده های معارفی / روایت

آثار برخورد خوش

عنوان آثار برخورد خوش
حديث حُسْنُ اللِّقَاءِ يَزِيدُ فِي تَاَكُّدِ الْاِخَاءِ.
ترجمه برخورد خوش، پيوند برادري را استوار تر مي كند.
گويندهامام علي عليه السلام
منبعغرر الحكم و درر الكلم
نويسندهعبد الواحد آمدي تميمي( م 550 ق )
مترجم/مصححتحقيق جلال الدين حسيني ارموي
ناشردانشگاه تهران
محل چاپتهران
سال چاپ1360 ش
نوبت چاپسوم
صفحهح 4827

/// آخرین گزیده‌ها