// گزیده های معارفی / شعر

دنيا محل غم و غصه

عنواندنيا محل غم و غصه
شعرجز غصه كسي ز خوان افلاك نخورد
  • چون صبح به غير از جگر چاك نخورد
  • تيري كه به خانه كمان شد مهمان
  • جز باد نپيمود به جز خاك نخورد
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرنگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
صفحه284
گردآورندهاكبر بهداروند

/// آخرین گزیده‌ها