// گزیده های معارفی / شعر

لزوم تلاش براي كسب كمال

عنوانلزوم تلاش براي كسب كمال
شعردل بي‌خبر از غنا نگردد چه كند
  • خاك در هر سرا نگردد چه كند
  • عالم ز فضولي كرم لبريز است
  • اين كم همت، گدا نگردد چه كند
شاعرعبدالقادربيدل دهلوي
نوع شعررباعي
منبعرباعيات بيدل
مترجم/مصححاكبر بهداروند
ناشرنگاه
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
صفحه297
گردآورندهاكبر بهداروند

/// آخرین گزیده‌ها