// گزیده های معارفی / سیره

عدالت اقتصادي در زمان خلافت حضرت علي(ع)

عنوانعدالت اقتصادي در زمان خلافت حضرت علي(ع)
سيره
زماني كه امام علي(ع) عهده‌دار خلافت شد، كوهي از مشكلات و دشواري ها در برابر او بود. همه اين دشواري ها، به ضميمه اوضاع آشفته سياسي كه پس از قتل عثمان پديد آمده بود، آينده را تيره و تار تصوير مي‌كرد.
نخستين مشكل امام مشكل رعايت عدالت اقتصادي بود. «عمَر» ديوان را براساس سوابق اسلامي افراد و تركيب قبايلي قرار داد. كساني از صحابه كه زودتر اسلام آورده بودند سهم بيشتري مي‌گرفتند. همين وضعيت در زمان عثمان نيز ادامه داشت. او بذل و بخشش هاي خود را نيز آغاز كرد و اين امر سبب شد تا فاصله ميان طبقه غني و فقير جامعه بيشتر شود. زماني كه امام بر سر كار آمد تقسيم اين اموال را به صورت تساوي مطرح كرد. دليل امام براي اين كار آن بود كه رسول خدا(ص) چنين مي‌كرده است.
امام در همان سخنراني نخست خود، با اشاره به اين نكته كه او تنها به سيره رسول خدا(ص) عمل خواهد كرد، افزود: شما بندگان خدا هستيد و مال نيز مال خداوند است كه به تساوي ميان شما تقسيم خواهد شد و كسي بر كسي برتري نخواهد داشت. پرهيزكاران نزد خدا بهترين پاداش را دارند. امام با تأكيد بر سياست خود فرمود: «مبادا فردا كسي بگويد: حَرَّمَْنا علي بن ابي طالب حقوقنا.» امام علي(ع) فرداي آن روز به عبيدالله بن ابي رافع دستور داد: هر كس آمد سه دينار به او بدهد.
پاورقي
منبعتاريخ سياسي اسلام ـ تاريخ خلفا
نويسندهرسول جعفريان
ناشردليل
سال چاپ1380
جلد2
صفحه240

/// آخرین گزیده‌ها