// گزیده های معارفی / سیره

امام علي(ع) دروازه علم پيامبر(ص)

عنوانامام علي(ع) دروازه علم پيامبر(ص)
سيرهدر ميان همه فضايل علي(ع)، علم و دانش ايشان جلوه خاصي دارد. او آگاه ترين و داناترين كس به كتاب الله و سنت پيامبر بود. اين حقيقتي است كه همگان حتي دشمنان به آن اعتراف نموده‌اند.
او دائرة المعارفي بود كه از معارف الهي بود و به جز رسول گرامي اسلام همتايي نداشت.
پيامبر اكرم(ص) درباره علم علي(ع) فرمود:
«اَنا مَدينَةُ العِلمِ وَ عَلِيُّ بابُها، فمَنْ اَرادَ العِلْمَ فَلْيأت البابَ؛ من شهر علم هستم و علي دروازه آن، پس هر كه علم خواهد بايد از در بيايد».
پاورقي
منبعآيينه آفتاب
نويسندهمركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
صفحه13

/// آخرین گزیده‌ها