// گزیده های معارفی / سیره

دوستان و دشمنان حضرت علي(ع)

عنواندوستان و دشمنان حضرت علي(ع)
سيرهپيامبر گرامي در مورد دوستان و دشمنان علي(ع) مي‌فرمايد:
«لا يُحِبُّكَ اِلاّ مُؤمِنُ وَ لا يُبغِضُكَ اِلاّ مُنافِقٌ؛ كسي كه تو را دوست دارد مؤمن و كسي كه با تو دشمني مي‌كند، منافق است».
حضرت علي(ع) نيز در اين رابطه مي‌فرمايد: «اگر با اين شمشير بر بيني مرد باايمان بزنم كه با من دشمن شود، هرگز با من دشمني نكند و اگر همه دنيا را به منافق بدهم، تا مرا دوست بدارد، هيچ گاه مرا دوست نخواهد داشت و اين از آن روست كه سرنوشت اين گونه رقم خورده است و پيامبر اسلام نيز اين گونه فرموده‌: اي علي!‌ مؤمن تو را دشمن ندارد و منافق دل به دوستي تو نسپارد».
پاورقي
منبعآيينه آفتاب
نويسندهمركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
صفحه16

/// آخرین گزیده‌ها